+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Gimimo liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Gimimo liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Gimimo liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Nuo 2017 m. sausio 1 d., LR civilinės metrikacijos įstaigose, vietoje civilinės būklės aktų registracijos liudijimų yra išduodami LR teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai. Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo (iš karto po vaiko gimimo) arba bet kada vėliau civilinės metrikacijos įstaigoje, konsulinėje įstaigoje ar Registrų centre.

Asmenų, gimusių po 1940 m., gimimo aktą liudijantys įrašai yra saugomi Civilinės metrikacijos skyriaus archyve. Išrašas gali būti išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Teikiant prašymą turi būti nurodoma: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimimo metai) ir gimimo vieta.

Artimųjų (sutuoktinio, tėvų, senelių, prosenelių) gimimo aktą liudijantys išrašai išduodami tik su jų sutikimu arba jiems mirus. Tokiu atveju prie prašymo papildomai pateikiami dokumentai:

  • Asmens sutikimas arba mirties liudijimas;
  • Giminystės ryšį įrodantys dokumentai (gimimo liudijimas (liudijimai), santuokos liudijimas).

Asmenų, gimusių iki 1940 m., gimimo aktą liudijančių įrašų paieškos atliekamos Lietuvos valstybės istorijos archyve, esančiame Mindaugo g. 8, Vilniuje. Čia yra saugomos visų religinių bendruomenių ir bažnyčių metrikų knygos. Būtina paminėti, kad nors priklausomai nuo vietovės ir bažnyčios šiame archyve saugomos knygos net nuo XVI amžiaus, tačiau išlikę tikrai ne visos. Kadangi Lietuvoje vyravo katalikų tikėjimas, RKB metrikų knygų yra išlikusių daugiausiai, gan gausūs ir žydų metrikų fondai. Stačiatikių, sentikių, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, musulmonų ar karaimų metrikų knygų išlikę mažai.

Teikiant prašymą paieškai nurodoma: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimimo metai), gimimo vieta, tėvo vardas ir pavardė, motinos vardas ir pavardė iki santuokos, religinė bendruomenė ar tikyba (jeigu žinoma).

Prašymo Lietuvos valstybės istorijos archyve vykdymas galimas pasirinktinai eilės tvarka (maždaug per mėnesį), per 10 darbo dienų arba per 5 darbo dienas.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata