+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Verslo imigracija

Verslo imigracija

Verslo imigracija yra vienas iš imigracijos į Lietuvą pagrindų.

Verslo imigracijos reglamentavimas pastaruoju metu yra dinamiškas. Ypatingas dėmesys yra skiriamas verslo realiam vykdymui, įmonių fiktyvumo kontrolei.

Verslo imigracijos atveju pagrindiniai reikalavimai yra keliami įmonės nuosavo kapitalo dydžiui, užsieniečio investuotu lėšų dydžiui, darbuotojų sudėčiai, darbo užmokesčio dydžiui, darbo laikui, veiklos vykdymui.

Vadovaujanti Lietuvos teisės aktų nuostatomis, norint, jog užsieniečiui būtų išduotas leidimas gyventi Lietuvoje verslo vykdymo ir ketinimo ji vykdyti pagrindu, turi būti patenkinti šie reikalavimai:

1. Užsienietis yra Lietuvos įmonės vadovas arba akcininkas, kurio nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;
2. Lietuvos įmonės nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas;
3. Lietuvos įmonėje visą darbo laiką dirba Lietuvos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, kurių mėnesinis darbo užmokestis (viso personalo) - ne mažiau kaip 2 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai Lietuvoje;
4. Lietuvos įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą.

Patenkinus aukščiau nurodytus reikalavimus, asmuo gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo. Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje gali būti išduotas 2 metams. Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvėje išdavimo kartu gali kreiptis ir užsieniečio šeimos nariai.

Prenumerata