+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Gimimo įrašo (gimimo liudijimo) atkūrimas Lietuvoje

Gimimo įrašo (gimimo liudijimo) atkūrimas Lietuvoje

Gimimo įrašo (gimimo liudijimo) atkūrimas Lietuvoje

Pasitaiko atvejų, kai prireikus senų dokumentų, pastebima, kad nėra išlikę asmenų gimimo liudijimai ar įrašai apie gimimą. Tokiu atveju išlieka galimybė kreiptis dėl gimimo įrašo atkūrimo.

Atkurti bet kokį civilinės būklės akto įrašą asmuo gali kreiptis asmeniškai ar per atstovą į Civilinės metrikacijos įstaigą arba per MEP informacinę sistemą.
Atkuriant gimimo įrašą, asmeniui pirmiausia reikia Civilinės metrikacijos įstaigai pateikti prašymą dėl gimimo įrašo atkūrimo.

Prie prašymo dėl gimimo įrašo atkūrimo taip pat turi būti pridedami šie dokumentai:
- Lietuvos valstybės istorijos archyvo pranešimas/atsakymas apie nerastą gimimo įrašą;
- Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- Kiti dokumentai, susiję su asmeniu, kuriam bus atkuriamas įrašas, bei jo tėvais.

Tuo atveju, jeigu norima atkurti gimimo įrašą mirusiam asmeniui - prie prašymo reikia pateikti pareiškėjo asmens dokumentą ir giminystės ryšį su mirusiuoju asmeniu įrodančius dokumentus.
Tinkamais dokumentais laikomi: asmens, kuriam atkuriamas įrašas, krikšto liudijimas, santuokos sudarymo dokumentas (jeigu asmuo susituokęs), santuokos nutraukimo, vaikų gimimo, tėvų santuokos, jeigu mirę tėvai - mirties dokumentai, brolių, seserų gimimo dokumentai, kiti mirusio asmens ir jo artimųjų giminaičių civilinės būklės įrašų išrašai, patvirtinantys atkuriamo įrašo buvimą.

Pateikus prašymą dėl gimimo įrašo atkūrimo, Civilinės metrikacijos skyriuje taip pat yra surenkama informacija apie tuos dokumentus, kurių pareiškėjas pateikti negali, bet gali suteikti informaciją.

Dėl civilinės būklės akto įrašo atkūrimo kreipiantis įgaliotam atstovui, įgaliojime svarbu nurodyti, kad asmuo yra įgaliojamas taisyti, pildyti, atkurti, gauti visus įrašus, susijusius su Civilinės metrikacijos įstaigoje atliekamais veiksmais.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata