+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - pagrindas metinei daugkartinei Šengeno vizai išduoti (išduoda nemokamai)

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - pagrindas metinei daugkartinei Šengeno vizai išduoti (išduoda nemokamai)

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - pagrindas metinei daugkartinei Šengeno vizai išduoti (išduoda nemokamai)

Asmenys, kurių tėvai arba seneliai, arba vienas iš jų yra ar buvo lietuviai, ir kurie patys laiko save lietuviais, ir tai deklaruoja raštu, turi teisę gauti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą. Šis dokumentas yra pagrindas kreiptis dėl metinės daugartinės Šengeno vizos išdavimo.

Užsieniečiams, pateikusiems dokumentus, patvirtinančius lietuvių kilmę, taip pat šių užsieniečių šeimos nariams, gali būti išduodama Šengeno daugkartinė trumpalaikė (C) viza, galiojanti iki 2 metų.

Kreipiantis dėl daugkartinės Šengeno vizos gavimo pagrindu, kaip lietuvių kilmės asmuo, be įprastai Šengeno vizai gauti pateikiamų dokumentų bei lietuvių kilmę patvirtinančio dokumento, asmuo taip pat turi įrodyti savo sąžiningumą ir patikimumą, t. y. teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vizomis, taip pat savo ekonominę padėtį, leidžiančią vykti į kitas šalis ir grįžti, bei ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos vizos galiojimo pabaigos.

Paprastai, už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje imamas 60 eurų konsulinis mokestis. Lietuvių kilmės asmenims yra taikoma išimtis. Jiems konsulinis mokestis yra netaikomas.

Dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo užsienyje gyvenantys asmenys turi kreiptis asmeniškai, atvykę į Migracijos departamento priimamąjį arba į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje. Asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje – į teritorinę policijos įstaigą pagal savo gyvenamąją vietą. 

Dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti, kreipdamasis dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo:

Asmuo, kuris prašo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, kartu su prašymu pateikia:
1. Kelionės ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus. Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu;
3. Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, kuris yra ar buvo lietuvis, jeigu dėl lietuvių kilmės pažymėjimo kreipiasi jo vaikas ar vaikaitis;
4. Vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su kelionės dokumento ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis;
5. Dvi tapačias 4 x 6 mm dydžio asmens nuotraukas.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, bei išversti į lietuvių kalbą.

Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo gali atsiimti pasirinktinai: Migracijos departamente, konsulinėje įstaigoje arba teritorinėje policijos įstaigoje pagal asmens gyvenamąją vietą asmeniškai arba per savo atstovą.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata