+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas ir jo išdavimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas ir jo išdavimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas ir jo išdavimas

Nuo 2013 sausio 1 d. Migracijos departamentas išduoda Lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus, šie pakeitė anksčiau išduodamus Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimus. Lietuvių kilmės asmuo turi teisę pateikti prašymą išduoti jo kilmę patvirtinantį pažymėjimą, kuris suteikia galimybę ateityje gauti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Šį pažymėjimą gali gauti asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai. Asmuo kartu su prašymu turi pateikti ir šiuos faktus patvirtinančiu dokumentus, dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį. Be to, asmuo turi deklaruoti, kad laiko save lietuviu – šis pareiškimas taip pat turi būti rašytinės formos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Jei dokumentai yra išduoti užsienio valstybės institucijose, jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, be to būtinas vertimas į lietuvių kalbą.

Asmuo turi pateikti prašymą Lietuvos Respublikos Migracijos departamentui arba per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, jeigu asmuo gyvena užsienyje. Jei asmuo gyvena Lietuvos Respublikoje, prašymas ir kiti prie jo pridedami dokumentai pateikiami per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą. Prašymas negali būti paduodamas per atstovą. Tačiau, tėvai, kaip atstovai, gali paduoti prašymą nepilnamečio vaiko vardu.

Prašymą išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą asmuo turi pateikti asmeniškai. Šis pažymėjimas neturi galiojimo termino, jis išduodamas neribotam laikui. Prašymas išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą yra išnagrinėjamas ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamente dienos, o jeigu asmuo pažymėjimą keičia – ne vėliau kaip per 1 mėnesį.

2014 m 2 pusmetį buvo išduotas 191 lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, t. y. 2,5 karto daugiau nei lyginti su 2013 metų antruoju pusmečiu. Šis pažymėjimas sudaro galimybes palengvinti pilietybės įgijimo procesą supaprastinta tvarka, nes nebereikia įrodinėti giminystės ryšio su asmeniu, turėjusi Lietuvos Respublikos pilietybę. Siekiant gauti pilietybę supaprastinta tvarka šio pažymėjimo pagrindu, galioja bendra tvarka dėl užsienio pilietybės atsisakymo. Asmenys turi atsisakyti užsienio valstybės pilietybės, išskyrus atvejus, kai atitinka Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo numatytus atvejus, suteikiančius teisę turėti dvigubą pilietybę. Atkūrus Lietuvos Respublikos pilietybę, privaloma prisiekti Lietuvos Respublikai.MIGRATION LAW CENTERJei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime.

Prenumerata