+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Lietuvos pilietybė 1918-1940 metais

Lietuvos pilietybė 1918-1940 metais

1918 m. vasario 16 d. buvo atkurta Lietuvos nepriklausoma valstybė.

Lietuvos pilietybę 1919-1940 metais reguliavo Lietuvos įstatymai, valstybės valdymo institucijų išleisti teisės aktai bei Lietuvos tarptautinės sutartys.

Lietuvos įstatymams bei valstybės valdymo institucijų išleistiems teisės aktams priskirtina: 1) Lietuvos Konstitucija; 2) 1919 m. sausio 9 d. Laikinasis įstatymas apie Lietuvos pilietybę, 1939 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos pilietybės įstatymas; 3) 1939 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamasis įstatymas; 4) Pasų įstatai; 5) vidaus reikalų ministro, taip pat vidaus reikalų ministro ir teisingumo ministro išleisti teisės aktai bei paaiškinimai pilietybės klausimais; 6) Vidaus reikalų ministerijos Piliečių teisių apsaugos departamento ir Administracijos departamento aplinkraščiai bei paaiškinimai pilietybės klausimais; 7) Užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiai pilietybės klausimais.

Lietuvos tarptautinėms sutartims, reguliavusioms pilietybės santykius, priskirtinos šios sutartys: Lietuvos taikos sutartis su Rusija (pasirašyta 1920 m. liepos 12 d.); Lietuvos ir Rusijos susitarimas Lietuvos pilietybės optavimo tvarkai nustatyti ( pasirašytas 1921 m. birželio 28 d.); Lietuvos ir Ukrainos susitarimas Lietuvos pilietybės optavimo tvarkai nustatyti ( pasirašytas 1921 m. sausio 28 d.); Konvencija tarp Lietuvos ir Latvijos apie piliečių teises ( pasirašyta 1921 m. gegužės 14 d.); 1922 m. gegužės 12 d. Deklaracija dėl mažumų apsaugos Lietuvoje; Klaipėdos krašto konvencija ( pasirašyta 1924 m. gegužės 8 d.); sutartis tarp Lietuvos ir Vokietijos Valstybės Konvencijos dėl Klaipėdos krašto 1924 m. gegužės 8 d. str. 8-10 vykdyti (pasirašyta 1925 m. vasario 10 d.); Lietuvos ir Vokietijos Valstybės sutartis dėl Klaipėdos krašto perleidimo (pasirašyta 1939 m. kovo 22 d.); sutartis tarp Lietuvos ir Vokietijos Reicho dėl klaipėdiškių pilietybės (pasirašyta 1939 m. liepos 7 d.); Lietuvos ir Amerikos Jungtinių Valstybių natūralizacijos ir karinės prievolės sutartis (sudaryta 1937 m. spalio 18 d.).

Pirmasis teisės aktas, kuris reglamentavo Lietuvos pilietybę, buvo 1919 m. sausio 9 d. Ministrų Kabineto priimtas Laikinasis įstatymas apie Lietuvos pilietybę.

 

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata