+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Santuokos liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Santuokos liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Santuokos liudijimo paieška ir užsakymas Lietuvoje

Nuo 2017 m. sausio 1 d., LR civilinės metrikacijos įstaigose, vietoje civilinės būklės aktų registracijos liudijimų yra išduodami LR teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai. Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo (iš karto po santuokos sudarymo) arba bet kada vėliau civilinės metrikacijos įstaigoje, konsulinėje įstaigoje ar Registrų centre. Ši tvarka galioja ne tik santuokos registracijos, bet taip pat ir ištuokos, gimimo, mirties ir vardo ar pavardės keitimo atveju.

Asmenų, sudariusių santuoką iki 1940 m., santuokos aktą liudijančių įrašų paieškos atliekamos Lietuvos valstybės istorijos archyve, esančiame Mindaugo g. 8, Vilniuje. Čia yra saugomos visų religinių bendruomenių ir bažnyčių metrikų knygos. Būtina paminėti, kad nors priklausomai nuo vietovės ir bažnyčios šiame archyve saugomos knygos net nuo XVI amžiaus, tačiau išlikusios tikrai ne visos. Kadangi Lietuvoje vyravo katalikų tikėjimas, RKB metrikų knygų yra išlikusių daugiausiai, gan gausūs ir žydų metrikų fondai. Stačiatikių, sentikių, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, musulmonų ar karaimų metrikų knygų išlikę mažai.

Atliekant santuokos įrašo paiešką metrikų knygose ir siekiant geriausių paieškos rezultatų labai svarbu nurodyti jaunųjų parapiją ir tikybą. Neturint šios informacijos, paiešką galima pradėti nuo jaunosios gimimo vietos, kadangi santuoka tais laikais dažniausiai vykdavo jaunosios parapijoje. Svarbu paminėti, kad kiekvienos parapijos knygų peržiūrai – paieškai, reikia Lietuvos valstybės istorijos archyvui teikti atskirus prašymus.

Teikiant prašymą paieškai nurodoma: jaunųjų vardai, pavardės, santuokos data (arba santuokos metai), santuokos vieta, religinė bendruomenė ar tikyba (jeigu žinoma).

Prašymo Lietuvos valstybės istorijos archyve vykdymas galimas pasirinktinai eilės tvarka (maždaug per mėnesį), per 10 darbo dienų arba per 5 darbo dienas.

Asmenų, sudariusių santuoką po 1940 m., santuokos aktą liudijantys įrašai yra saugomi Civilinės metrikacijos skyriaus archyve. Prašymas gali būti teikiamas Vilniaus m. Civilinės metrikacijos skyriaus archyvui, esančiam K. Kalinausko g. 21, Vilnius, taip pat VĮ „Registrų centras“ arba konsulinei įstaigai.

Teikiant prašymą turi būti nurodoma: asmenų vardai, pavardės, santuokos sudarymo data (arba metai) ir vieta.

Artimųjų (sutuoktinio, tėvų, senelių, prosenelių) santuokos aktą liudijantys išrašai išduodami tik su jų sutikimu arba jiems mirus. Tokiu atveju prie prašymo papildomai pateikiami dokumentai:

  • Asmens sutikimas arba mirties liudijimas;
  • Giminystės ryšį įrodantys dokumentai (gimimo liudijimas (liudijimai), santuokos liudijimas, vardo ar (ir) pavardės keitimo dokumentai).

 

Prašymai Civilinės metrikacijos skyriaus archyve vykdomi eilės tvarka (dažniausiai iki mėnesio).

 

 MIGRATION LAW CENTER

 

Prenumerata