+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2018 10 18 Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje

2018 10 18 Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje

2018 10 18 Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje

2018 m. spalio 18 d. Lietuvo Respubikos Seimas priemė nutarimą, kuriuo skelbiamas privalomasis referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, apibrėžiančio pilietybės įgijimą.

Referendumas bus vykdomas 2019 m. gegužės 12 ir 26 dienomis.  Dvi dienos siūlomos atsižvelgiant į tai, kad Konstitucijos nuostatoms pakeisti, reikalinga surinkti daugiau kaip pusės piliečių balsų, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Šiomis dienomis taip pat bus planuojami Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą.

Pagal dabartinį Kontitucijos 12 straipsnį, Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama  gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Privalomajame referendume bus balsuojama dėl šio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Seimo sudaryta darbo grupė referendumo dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti yra nusprendusi rekomenduoti Seimui europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančiomis valstybėmis pripažinti Europos Sąjungos valstybes nares, valstybes, priklausančias NATO bei EBPO organizacijoms. Valstybių europinės ir transatlantinės integracijos kriterijai bus nustatomi konstituciniame Pilietybės įstatyme.

Jei referendumu bus surinkta pakankamai balsų, priimti Konstitucijos pakeitimai pradės galioti nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata