+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo

Nuo 2019 m. kovo 1 d. keičiasi užsieniečių darbuotojų, keičiančių darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba keičiančių darbdavį, leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarka. Užsieniečiai nebeturės kreiptis dėl naujo leidimo laikinai gyventi išdavimo, jeigu:

- Migracijos departamentui pateiks prašymą keisti darbdavį arba darbo funkciją.

Migracijos departamentas, patikrinęs, ar užsienietis atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas, priims sprendimą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją. Šį sprendimą Migracijos departamentas priims per 20 darbo dienų.

Gauti leidimą pakeisti darbdavį arba darbo funkciją, reikalinga pateikti:

  1. Prašymą;
  2. Galiojantį kelionės dokumentą;
  3. Leidimą laikinai gyventi;
  4. Tarpininkavimo raštą dėl darbdavio arba darbo funkcijos pakeitimo, kai užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, profesija nėra įtraukta į trūkstamų profesijų Lietuvos Respublikoje sąrašą. Kitais atvejais prie tarpininkavimo rašto reikalingi papildomi dokumentai:

- kai užsienietis yra pabaigęs studijas Lietuvos Respublikoje ir ketina dirbti pagal įgyti kvalifikaciją, prie tarpininkavimo rašto papildomai pridedamas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją;

- kai užsieniečio profesija yra įtrauktą į trūkstamų profesijų sąrašą, papildomai nurodoma užsieniečio turima kvalifikacija, dabartinė ir buvusios darbovietės, kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo jose laikotarpis ir pareigos;

- kai užsienietis turi leidimą gyventi kaip aukštos kvalifikacijos darbuotojas, atliekantis reglamentuotą profesinę veiklą, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, papildomai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, kuri bus nurodyta darbo sutartyje;

- kai užsienietis turi leidimą gyventi kaip aukštos kvalifikacijos darbuotojas, tačiau jo veikla yra nereglamentuojama, papildomai pateikiami dokumentai, patvirtinantys aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomas, kompetentingos institucijos sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumentas, patvirtinantis profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai).

Pažymima, kad nuo 2019 m. kovo 1 d. panaikintas reikalavimas registruoti darbo sutartį, sudarytą su užsieniečiu, Užimtumo tarnybos teritoriniame padalinyje.

Prenumerata