+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Darbo vizos

Darbo vizos

Siekdamas atvykti į Lietuvą užsienietis iš trečiosios šalies privalo gauti vizą. Tik vizos pagrindu asmuo gali kirsti sienas ir patekti į Lietuvos teritoriją. Užsieniečiui iš trečiosios šalies, kuris atvyksta dirbti į Lietuvą, gali būti išduota nacionalinė viza D. Šiuo atveju asmuo turi turėti išduotą leidimą dirbti Lietuvoje, kurį išduoda Darbo birža.

Nacionalinė viza D gali būti tiek vienkartinė tiek daugkartinė. Ji išduodama tam tikram laikotarpiui, šis išdavimo laikas negali viršyti dvylikos mėnesių.

Šią vizą taip pat gali gauti asmuo, kuris į Lietuvą atvyksta dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Šis užsienietis turi turėti Darbo biržos sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Šiuo pagrindu nacionalinė viza D taip pat gali būti išduota jo šeimos nariams, kurie į Lietuvą vyksta kartu su juo.

Nacionalinė viza D nesuteikia leidimo dirbti užsieniečiui Lietuvoje. Su šia viza asmuo gali tik atvykti ir būti šalies teritorijoje vizoje numatytą laikotarpį.

Užsienietis, siekiantis gauti nacionalinę vizą D, turi kreiptis į Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Jeigu valstybėje, kurioje gyvena užsienietis, diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos nėra, nacionalinė viza D gali būti išduota bet kurioje artimiausioje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Sprendimas dėl vizos išdavimo yra priimamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visų būtinų dokumentų pateikimo dienos. Kai atvejis yra sudėtingas ir reikalauja nuodugnaus svarstymo, šis sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 dienų. Išimties tvarka sprendimo priėmimo terminas gali būti priimamas per 60 kalendorinių dienų.

Prenumerata