+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Diplomų pripažinimas

Diplomų pripažinimas

Užsienio šalių piliečiai, norintys atvykti i Lietuvą dirbti ar studijuoti, privalo Lietuvoje atlikti užsienio šalyse įgytų diplomų pripažinimo procedūrą. Kvalifikacijų pripažinimo procesus reglamentuoja tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai.

Pripažįstant užsienyje įgytą kvalifikaciją išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai - akademinis ir profesinis.

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės nustatymą akademine prasme - nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus.

Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės nustatymą profesine prasme – nustatoma, ar kvalifikacija atitinka tam tikrai profesinei veiklai keliamus reikalavimus.

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje vykdo kelios institucijos. Tai priklauso nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo.

Įgyto išsilavinimo lygmuo, kvalifikacija

Akademinį pripažinimą vykdanti institucija

Mokslo (meno) daktaro laipsnis

Lietuvos mokslo taryba

Aukštojo mokslo kvalifikacija (išskyrus daktaro laipsnius)

Studijų kokybės vertinimo centras

Aukštojo mokslo studijų programos dalis

Pasirinkta aukštoji mokykla

Profesinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija

Švietimo ir mokslo ministerija

Kvalifikacija, teikianti teisę į aukštojo mokslo studijas (vidurinis išsilavinimas)

Studijų kokybės vertinimo centras ar įgaliota aukštoji mokykla

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalis

Pasirinkta pradinė, pagrindinė, vidurinė mokykla

Profesinis pripažinimas - tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kuris reikalingas, kai asmuo nori Lietuvoje imtis profesinės veiklos. Atliekant profesinį kvalifikacijos pripažinimą, svarbus dėmesys skiriamas ne tik įgytai kvalifikacijai, bet ir asmens žinioms, profesiniams gebėjimams bei įgūdžiams. Kvalifikacijos, įgytų žinių bei įgūdžių turi pakakti, kad galima būtų imtis atitinkamos profesinės veiklos Lietuvoje.

Išskiriami du profesinio pripažinimo tipai:

  • kai profesija, kurios siekiama, Lietuvoje reglamentuojama - sprendimas dėl tinkamumo tai profesijai priimamas kompetentingos institucijos. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;
  • kai profesija, kurios siekiama, Lietuvoje nereglamentuojama – tuomet sprendimą dėl įdarbinimo priima darbdavys. Tačiau reikia pažymėti, kad darbdaviai dažnai prašo atlikti ne tik profesinį bet ir akademinį įgytos kvalifikacijos ir žinių pripažinimą, nes darbdaviams svarbu turėti informaciją apie kvalifikacijos akademinę vertę.

Prenumerata