+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

ES piliečio teisė gyventi Lietuvoje

ES piliečio teisė gyventi Lietuvoje

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ir jo šeimos nariai, neįformindami papildomų dokumentų, Lietuvos teritorijoje gali būti iki 3 mėnesių per pusę metų. Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ir jo šeimos nariai Lietuvos gali būti ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, jeigu jis turi tam bent vieną pagrindą, nurodytą Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 101 straipsnio 1 dalyje, ir gavo specialią pažymą, patvirtinančią jo teisę gyventi Lietuvos teritorijoje.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog Europos Sąjungos valstybės narės pilietis turi teisę laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jis:
1. Yra darbuotojas arba savarankiškai dirbantis;
2. Turi pakankamai lėšų pragyventi sau ir savo šeimos nariams, kurie atvyksta kartu su juo, taip pat turi galiojantį medicinos draudimą;
3. Yra studentas, mokinys, stažuotojas, kvalifikacijos tobulinimo ar profesinio mokymo kursų dalyvis, turi pakankamai lėšų pragyventi sau ir savo šeimos nariams, kurie atvyksta kartu su juo, taip pat turi galiojantį medicinos draudimą;
4. Yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje dėl pirmiau nurodytųjų aplinkybių, šeimos narys, atvykęs kartu su juo arba pas jį.

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvoje patvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos speciali pažyma. Pažyma išduodama 5 metams arba konkrečiam gyvenimo laikui, kuris yra trumpesnis nei 5 metai. Specialios formos prašymas lietuvių ir anglų kalbomis, kiti dokumentai dėl pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvoje, išdavimo pateikiami teritorinei Migracijos tarnybai pagal būsimąjį asmens registracijos adresą Lietuvoje.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti dėl pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvoje, išdavimo, sąrašas priklauso nuo to, kokiu pagrindu asmuo prašo išduoti minėtąjį dokumentą, ir kiekvienu konkrečiu atveju būna kitoks. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos reikia pateikti, teikiant dokumentus dėl pažymos išdavimo, yra:
1. Specialios formos prašymas lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
3. Dokumentai, patvirtinantys pagrindą pažymai išduoti;
4. Sveikatos draudimo dokumentai.

Prie prašymo pridedamų dokumentų kopijos turi būti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos, užsienio valstybės institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille pažyma, išskyrus atvejus, kai pagal tarptautines Lietuvos sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas minėtąja pažyma, išverstas į lietuvių kalbą, o vertimas įformintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymas dėl pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvoje, išdavimo turi būti išnagrinėtas ir šiuo klausimu priimtas sprendimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo teritorinei Migracijos tarnybai. Valstybės rinkliava už prašymo nagrinėjimą sudaro apie 9 eurus.

Prenumerata