+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelė

Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelė

Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi kortelė

Asmenų, kurie laikomi ES valstybės narės piliečio šeimos nariais, sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties. ES valstybės narės piliečio šeimos nariu laikomas sutuoktinis ar asmuo, su kuriuo ES valstybės narės pilietis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį. ES valstybės narės piliečio šeimos nariais taip pat laikomi šio asmens tiesioginiai palikuonys, kuriems yra reikalingas išlaikymas ir kuriems nėra suėję daugiau nei 21 metai (įskaitant ir sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis). ES valstybės narės piliečio šeimos nariais taip pat laikomi šio asmens, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo jis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį, tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kuriems yra reikalingas išlaikymas.

Asmuo, pateikęs dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra ES valstybės narės piliečio giminaitis, turi teisę gauti Šengeno vizą ir jos pagrindu atvykti ir gyventi Lietuvos Respublikoje ne ilgesniam nei 3 mėnesių terminui per pusę metų, buvimo Lietuvos Respublikoje termino pradžią skaičiuojant nuo pirmosios į valstybę atvykimo dienos. Jeigu ES valstybės narės piliečio šeimos narys turi ketinimą atvykti kartu su ES piliečiu (arba atvykti pas jį) ir gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau nei 3 mėnesius per pusę metų, jis privalo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kortelę.

Leidimo laikinai gyventi kortelė ES valstybės narės piliečio šeimos nariui yra išduodama ir keičiama 5 metų terminui, arba laikotarpiui, per kurį ES valstybės narės pilietis ketina gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu tas laikotarpis nėra ilgesnis nei 5 metai. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos ES valstybės narės piliečio šeimos turi pateikti, norėdamas gauti leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kortelę, yra galiojantis kelionės dokumentas ir dokumentai, patvirtinantys kortelės išdavimo ar keitimo pagrindą. Visi reikiami dokumentai yra pateikiami migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ES piliečio šeimos narys, siekiantis gauti minėtą leidimą, ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

ES valstybės narės piliečio šeimos nariai esant tam tikroms aplinkybėms įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Aplinkybės, kurioms egzistuojant ES piliečio šeimos nariai gali gauti leidimą teisėtai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje: ES piliečio šeimos narys teisėtai 5 metus pragyvena Lietuvos Respublikoje kartu ES piliečiu; kai užsienietis yra šeimos narys ES valstybės narės piliečio, kuris turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės asmuo. Prašymas išduoti ES piliečio šeimos nario teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančią pažymą bei visi kiti procedūrai atlikti reikalingi dokumentai pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje atvykstantis į Lietuvos Respubliką ES valstybės narės piliečio šeimos narys ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Prašymai išduoti ar pakeisti pažymą, patvirtinančią ES valstybės narės piliečio šeimos nario teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba išduoti ar pakeisti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kortelę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka išnagrinėjami ir dokumentas išduodamas per vieną mėnesį nuo dokumentų pateikimo migracijos tarnybai dienos.

Prenumerata