+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi Lietuvos piliečio tėvams, tėvui, motinai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio tėvams, tėvui, motinai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio tėvams, tėvui, motinai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, Lietuvos pilietis

Asmuo, kurio vaikas, dukra ar sūnus yra Lietuvos pilietis, gyvenantis Lietuvoje, turi teisę kreiptis dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo. Leidimas laikinai gyventi išduodamas 1 metams ir kas metus yra pratęsiamas, jei išlieka leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindas. Leidimas nuolat gyventi išduodamas 5 metams. Dėl jo išdavimo asmuo gali kreiptis po pastarųjų 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje arba kitais teisės aktų numatytais atvejais. Po pastarųjų 10 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje asmuo gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės įgijimo.

Užsieniečio, norinčio gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, dukra ar sūnus, turėtų gyventi Lietuvoje, būti deklaravę gyvenamąją vietą. Lietuvos piliečio, kuris gyvena Lietuvoje, tėvas ar mama gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tuo pagrindu, kad Lietuvoje gyvena jų vaikas Lietuvos pilietis. Dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos piliečio tėvai gali kreiptis iš karto atvykę į Lietuvą tik tuo atveju, jei jie atvyksta gyventi į Lietuvą kartu su savo vaiku ir yra jo išlaikomi. Kitu atveju Lietuvos piliečio tėvai leidimą nuolat gyventi Lietuvoje gali gauti ne mažiau kaip po 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje.

Užsienietis, kurio vaikas Lietuvos pilietis gyvena Lietuvoje, gali kreiptis del leidimo laikinai gyventi išdavimo į Migracijos tarnybą Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos piliečio tėvas, mama, kreipdamiesi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Dokumentai, patvirtinantys, kad vaikas yra Lietuvos pilietis;
5. Giminystes ryšį patvirtinantys dokumentai;
6. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie asmens duomenys buvo keisti;
7. Dokumentai dėl turimų lėšų pragyvenimui;
8. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
9. Teistumo pažyma;
10. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
11. Sveikatos draudimas;
12. Nuotrauka 40x60 mm.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turėtų būti legalizyoti arba patvirtinti Apostille. Ne lietuvių kalba surašyti dokumentai išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos patvirtintos notaro.

Sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi asmeniui išdavimo priėmimo terminas: iki 2-4 mėnesių. Bendra tvarka: iki 4 mėnesių, skubos tvarka: iki 2 mėnesių.

Po sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo asmuo turėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo laikinai gyventi (kortelės) pagaminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų. Bendra tvarka: iki 10 darbo dienų, skubos tvarka: iki 5 darbo dienų. Dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo asmuo turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą Lietuvoje.

 

Lietuvos piliečio tėvas ar motina dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo turėtų kreiptis į Migracijos departamentą ar Migracijos tarnybą.

Dokumentai, kiriuos turėtų pateikti Lietuvos piliečio tėvas ar mama, kreipdamasis dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Dokumentai dėl turimų lėšų pragyvenimui;
4. Teistumo pažyma;
5. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie asmens duomenys buvo pakeisti;
6. Leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai: Jei Lietuvos piliečio tėvas, motina atvyko kartu su juo gyventi į Lietuvą: Lietuvos piliečio vaiko prašymas išduoti jo tėvui, motinai leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; dokumentai, patvirtinantys gyvenimą užsienio valstybėje prieš atvykimą į Lietuvą; vaiko Lietuvos pilietybę patvirtinantis dokumentas; giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys, kad tėvas, motina yra ne mažiau, kaip 1 metus išlaikomi Lietuvos piličcio ir negali gauti paramos iš kitų užsienio valstybėje gyvenančių šeimos narių.

Jei Lietuvos piliečio tėvas, motina ne mažiau kaip pastaruosius 5 metus nuolat pragyveno Lietuvoje: dokumentai, patvirtinantys, kad dukra ar sūnus yra Lietuvos pilietis, giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo ne mažiau kaip pastaruosius 5 metus nuolat gyveno Lietuvoje ir nepaliko Lietuvos daugiau kaip 6 mėnesius iš eilės bei daugiau kaip 10 mėnesių per 5 metus; dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo išlaikė lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzaminą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turėtų būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Ne lietuvių kalba surašyti dokumentsi turėtų būti išversti į lietuvių kalbą, jų kopijos patvirtintos notaro.

Dokumentų peržiūros ir sprendimo dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje asmeniui išdavimo priėmimo terminas: iki 2-4 mėnesių.

Priėmus sprendimą išduoti asmeniui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, asmuo turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą dėl jo įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo nuolat gyventi Lietuvoje įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų.

Prenumerata