+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Leidimas gyventi studentui

Leidimas gyventi studentui

Lietuvos aukštojo mokslo sistema labai palanki užsienio studentams. Šalyje veikia daugiau nei dvidešimt kolegijų ir universitetų, kuriuose yra beveik du šimtai studijų programų anglų kalba ir virš penkiasdešimties studijų programų rusų kalba.

Lietuvos aukštojo mokslo studijų įstaigose studijų programos apimtis vertinama pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (angl. European Credit Transfer System, ECTS). Vienų metų studijos, trunkančios 9 mėnesius, prilyginamos 60 ECTS kreditų.

Užsienietis, norintis studijuoti Lietuvoje, pirmiausia turi įstoti į Lietuvos aukštojo mokslo įstaigą, t. y. būti priimtas studijuoti pagal tam tikrą studijų programą, bei susitvarkyti visus su studijomis ir gyvenimu šalyje susijusius dokumentus.

Studentas, priimtas studijuoti į Lietuvos aukštojo mokslo instituciją, gali gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje tai dokumentas, kuris suteikia užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laikotarpį. Jį turėdamas užsienietis gali pasirinkti gyvenamąją vietą, ją keisti, išvykti iš šalies ir į ją grįžti. Apie gyvenamosios vietos pasikeitimą privaloma informuoti migracijos tarnybą. Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje paprastai išduodamas vienerių metų terminui, tačiau šis laikotarpis gali būti ir trumpesnis.

Norint gauti šį leidimą reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;

2. Galiojantį kelionės dokumentą;

3. Galiojančią vizą, jei prašymas teikiamas jau būnant Lietuvoje;

4. Nuotrauką, atitinkančią amžių (40 x 60 mm) – 1 vnt.;

5. Dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo/keitimo pagrindą:

dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis priimtas studijuoti į aukštojo mokslo įstaigą;
šios įstaigos tarpininkavimo raštą;
6. jei užsienietis yra nepilnametis, taip pat pateikiamas tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo ir studijų Lietuvoje;

7. Dokumentą, patvirtinantį, kad turite pakankamai lėšų ir (ar) gaunate reguliarias pajamas pragyventi Lietuvoje;

8. Dokumentą dėl gyvenamosios vietos Lietuvoje;

9. Sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

 

Šiuo metu prašymas išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi patvirtinamas per 2-4 mėnesių terminą. Jei iki jūsų studijų pradžios laiko yra likę mažiau, rinkitės nacionalinę D vizą ir prašymus dėl šių dokumentų išdavimo teikite jau būdami Lietuvoje.

Po metų leidimas gyventi Lietuvoje pratęsiamas, jei studentas tęsia studijas Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoje.

Keičiant leidimą laikinai gyventi, privaloma pateikti aukštojo mokslo institucijos tarpininkavimo raštą, kuriame nurodoma, kad užsienietis nėra išbrauktas iš studentų sąrašų. Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje pratęsimo turi būti kreipiamasi likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki turimo leidimo galiojimo laiko pabaigos.

Prenumerata