+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi užsieniečio tėvams, tėvui, motinai – Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio tėvams, tėvui, motinai – Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio tėvams, tėvui, motinai – Lietuvoje gyvena užsieniečio vaikas, dukra, sūnus, užsienietis

Užsienio valstybės piliečio, gyvenančio ar ketinančio gyventi Lietuvoje tėvas ar motina gali gauti leidimą gyventi Lietuvoje, patenkinus teisės aktuose numatytus reikalavimus. Užsieniečio tėvas ar motina gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, jei jų vaikas turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Užsieniečio tėvas ar motina gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo ir tuo atveju, jei jų vaikas turi leidimą laikinai gyventi Lietuvioje, kuris galioja ne mažiau kaip 1 metus, ir jų vaikas, dukra ar sūnus, užsienio valstybės pilietis, yra pragyvenęs Lietuvoje pastaruosius 2 metus ir turi realias perspektyvas įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Aukščiau nurodyti reikalavimai netaikomi, jei užsienietis, kurio tėvas ar motina siekia gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, atvyksta į Lietuvą kartu su savo tėvu ar motina ir kreipiasi dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo ar turi jam išduotą leidimą gyventi Lietuvoje vienu iš šių pagrindų:

1. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; 
2. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje dėstytoju, atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas;
3. Užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi leidimą gyventi;
4. Užsienietis atvyko stažuotis;
5. Užsienietis dalyvauja svarbiuose valstybinėse projektuose ir yra investavęs Lietuvoje turtą;
6. Užsienietis vykdo verslą Lietuvoje ir yra patenkinti teisės aktuose numatyti reikalavimai: įmonės nuosavas kapitalas yra ne mažesnis kaip 28 000 eurų, jį vykdo veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, joje dirba 5 Lietuvos piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, užsieniečio investuotos lėšos sudaro ne mažiau kaip 260 000 eurų;
7. Užsienietis atvyksta dirbti į užsienio valstybės įmonės filialą, atstovybę ar įmonę, kaip vadovas ar specialistas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir yra patenkinami šie teisės aktuose numatyti reikalavimai: užsienietis iki atvykimo į Lietuvą dirbo užsienio įmonėje ne mažiau kaip pastaruosius 1 metus, jo specialių dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos reikia užsienio įmonės atstovybės, filialo ar įmonės veiklai. Užsieniečiui Lietuvoje bus mokamas darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai;
8. Užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvoje.

Visais atvejais, tiek kai užsienietis turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, tiek kai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jo tėvai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje gali gauti tik, kai yra ne mažiau kaip 1 metus išlaikomi vaiko ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo užsieniečio tėvai gali pateikti Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje arba Migracijos tarnyboje Lietuvoje.

Dokumentai, kuriuos turėtų pateikti užsieniečio tėvas arba motina yra:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Dokumentai, patvirtinantys leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindą;
5. Dokumentai, patvirtinantys turimas pakankamo dydžio lėšas pragyvenimui;
6. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
7. Teistumo pažyma;
8. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
9. Sveikatos draudimas;
10. Nuotrauka 40x60 mm.

Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos turėtų būti legalizuotos arba patvirtintos Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Migracijos departamento sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečio tėvui ar motinai išdavimo priėmimo terminas: iki 2-4 mėnesių. Skubos tvarka - iki 2 mėnesių, bendra tvarka - iki 4 mėnesių.

Priėmus teigiamą sprendimą išduoti užsieniečio tėvui ar motinai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, reikėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų. Skubos tvarka - iki 5 darbo dienų, bendra tvarka - iki 10 darbo dienų.

Leidimas nuolat gyventi užsieniečio tėvui ar motinai gali būti išduotas po 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje. Po 10 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje užsieniečio tėvas ar motina gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės įgijimo.

Prenumerata