+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi užsieniečio vaikui, dukrai, sūnui – Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio vaikui, dukrai, sūnui – Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio vaikui, dukrai, sūnui – Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, užsienietis

Jei Lietuvoje gyvena ar ketina gyventi užsienio valstybės piliečio tėvas ar mama užsienio valstybės pilietis, kuris turi leidimą gyventi Lietuvoje, užsieniečio vaikas gali gauti leidimą gyventi Lietuvoje, jei yra patenkinamos teisės aktuose nustatytos sąlygos. Nepilnametis užsieniečio, gyvenančio Lietuvoje, vaikas gali gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jei jo mama ar tėtis turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje arba turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, galiojantį ne mažiau kaip 1 metus, be to užsieniečio tėvas ar mama yra pragyvenę Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius 2 metus ir turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

Šie reikalavimai netaikomi, jei užsieniečio vaiko tėvas ar mama, užsienio valstybės pilietis turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba atvyko kartu su vaiku ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo vienu iš žemiau nurodytų pagrindų:

1. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
2. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje dėstytoju, atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas;
3. Užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi leidimą gyventi;
Užsienietis atvyko stažuotis;
4. Užsienietis dalyvauja svarbiuose valstybinėse projektuose ir yra investavęs Lietuvoje turtą;
5. Užsienietis vykdo verslą Lietuvoje ir yra patenkinti teisės aktuose numatyti reikalavimai: įmonės nuosavas kapitalas yra ne mažesnis kaip 28 000 eurų, jį vykdo veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, joje dirba 5 Lietuvos piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, užsieniečio investuotos lėšos sudaro ne mažiau kaip 260 000 eurų;
6. Užsienietis atvyksta dirbti į užsienio valstybės įmonės filialą, atstovybę ar įmonę, kaip vadovas ar specialistas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir yra patenkinami šie teisės aktuose numatyti reikalavimai: užsienietis iki atvykimo į Lietuvą dirbo užsienio įmonėje ne mažiau kaip pastaruosius 1 metus, jo specialių dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos reikia užsienio įmonės atstovybės, filialo ar įmonės veiklai. Užsieniečiui Lietuvoje bus mokamas darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai;
7. Užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvoje.

Pilnametis užsieniečio, gyvenančio Lietuvoje, vaikas gali gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jei jo mama ar tėvas turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir yra nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus ar neįgalumo.

Užsieniečio vaikas dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo gali pateikti Migracijos tarnyboje Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje.

Dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, kuriuos turėtų pateikti užsieniečio vaikas, yra:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Dokumentai, patvirtinantys leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą;
5. Dokumentai, patvirtinantys turimas pakankamo dydžio lėšas pragyvenimui;
6. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
7. Teistumo pažyma (jei prašymą teikia vyresnis nei 14 metų asmuo);
8. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
9. Sveikatos draudimas;
10. Nuotrauka 40x60 mm.

Dokumentai, kurie surašyti ne lietuvių kalba, turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Jei pateikiami ne dokumentų originalai, o jų kopijos, jos turėtų būti legalizuotos arba patvirtintos Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Migracijos departamente sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečio vaikui išdavimo priėmimo terminas: iki 2-4 mėnesių. Skubos tvarka - iki 2 mėnesių, bendra tvarka - iki 4 mėnesių.

Priėmus teigiamą sprendimą išduoti užsieniečio vaikui leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, reikėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų. Skubos tvarka - iki 5 darbo dienų, bendra tvarka - iki 10 darbo dienų.

Užsienečio vaikas, gavęs leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo galės kreiptis po 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje, dėl Lietuvos pilietybės įgijimo - po 10 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje.

Užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, nepilnametis vaikas (iki 18 metų) turi teisę gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, patenkinus teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Prenumerata