+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi užsieniečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona užsienietis

Leidimas gyventi užsieniečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona užsienietis

Užsienio valstybės piliečio, gyvenančio Lietuvoje ar ketinančio gyventi, žmona ar vyras turi teisę gauti leidimą gyventi Lietuvoje, jei yra patenkinamos teisės aktuose numatytos sąlygos.

Užsieniečio, gyvenančio Lietuvoje, žmona ar vyras gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, jei užsienietis turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje arba turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, galiojantį ne mažiau kaip 1 metus, pragyveno Lietuvoje ne mažiau, kaip pastaruosius 2 metus ir turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

Aukščiau nurodyti reikalavimai netaikomi, jei užsieniečio žmona ar vyras atvyksta gyventi į Lietuvą kartu su užsieniečiu arba pas jį, o sutuoktinis užsienietis prašo išduoti leidimą gyventi Lietuvoje arba turi išduotą leidimą gyventi Lietuvoje šiais pagrindais:

1. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;.
2. Užsienietis ketina dirbti Lietuvoje dėstytoju, atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas;
3. Užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi leidimą gyventi;
4. Užsienietis atvyko stažuotis;
5. Užsienietis dalyvauja svarbiuose valstybinėse projektuose ir yra investavęs Lietuvoje turtą;
6. Užsienietis vykdo verslą Lietuvoje ir yra patenkinti teisės aktuose numatyti reikalavimai: įmonės nuosavas kapitalas yra ne mažesnis kaip 28 000 eurų, jį vykdo veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, joje dirba 5 Lietuvos piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, užsieniečio investuotos lėšos sudaro ne mažiau kaip 260 000 eurų;
7. Užsienietis atvyksta dirbti į užsienio valstybės įmonės filialą, atstovybę ar įmonę, kaip vadovas ar specialistas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir yra patenkinami šie teisės aktuose numatyti reikalavimai: užsienietis iki atvykimo į Lietuvą dirbo užsienio įmonėje ne mažiau kaip pastaruosius 1 metus, jo specialių dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos reikia užsienio įmonės atstovybės, filialo ar įmonės veiklai. Užsieniečiui Lietuvoje bus mokamas darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai;
8. Užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvoje.

Verslo imigracijos atveju, sutuoktiniai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tuo atveju, jei abu yra įmonės akcininkai ar vienas iš jų įmonės savininkas, o kitas darbuotojas ir yra patenkinami teisės aktuose numatyti reikalavimai. Tokiu atveju sutuoktiniai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje gauna teisėtos veiklos vykdymo pagrindu. Jei dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tekia abu sutuoktiniai, vaikai turi teisę imigruoti kartu su tėvais.

Dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo užsieniečio vyras ar žmona turėtų pateikti artimiausioje Lietuvos atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje arba Migracijos tarnyboje Lietuvoje.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti užsieniečio, gyvenančio Lietuvoje ar ketinančio gyventi, žmona ar vyras, siekdamas, kad jam būtų išduotas leidimas gyventi Lietuvoje:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Dokumentai, patvirtinantys leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą;
5. Dokumentai dėl turimų pakankamo dydžio lėšų pragyvrnimui;
6. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
7. Teistumo pažyma;
8. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
9. Sveikatos draudimas;
10. Nuotrauka 40x60 mm.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Ne lietuvių kalba surašyti dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą.

Prašymo ir kitų prie jo pateiktų dokumentų nagrinėjimo Migracijos departamente terminas: iki 2-4 mėnesių.

Priėmus sprendimą išduoti užsieniečio vyrui ar žmonai leidimą laikinai gyventi, asmuo turėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų.

Užsieniečio žmona ar vyras gali gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje po pastarųjų 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje. Po 10 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje sutuoktinis gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės įgijimo.

Prenumerata