+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2023 03 21 Lietuvos pilietybė ir leidimas gyventi Lietuvoje Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Ribojimai

Lietuvos pilietybė ir leidimas gyventi Lietuvoje Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Ribojimai

Lietuvos pilietybė ir leidimas gyventi Lietuvoje Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Ribojimai

Seimas po svarstymo pritarė Tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2493 ir lydimajam Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektui Nr. XIVP-2496(2), kuriais, siekiant apsaugoti Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesus, siūloma nustatyti papildomas ribojamąsias priemones.

Ribojamosios priemonės Rusijos ir Baltarusijos piliečiams:

1. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizą priėmimas Lietuvos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą pateikimo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija;

2. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje;

3. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje (išskyrus užsieniečius, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija) ir Lietuvoje, išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvoje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi;

4. Rusijos piliečių vykimui per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos teritoriją taikomas individualus papildomas išsamus patikrinimas dėl jų atvykimo keliamos grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai, viešajai politikai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams, išskyrus atvejus, kai jie atitinka Šengeno sienų kodekse nustatytas atvykimo sąlygas ir bent vieną iš papildomų įstatyme siūlomų sąlygų;

5. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų dėl Lietuvos elektroninio rezidento statuso suteikimo priėmimas ir Lietuvos elektroninio rezidento elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėse, išduotose Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, įrašytų galiojančių elektroninės atpažinties sertifikatų ir kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų galiojimas;

6. Sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų ir sprendimų dėl Lietuvos pilietybės priėmimas, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas dėl Lietuvos pilietybės atsisakymo arba kai sprendimas priimamas dėl Lietuvos pilietybės netekimo atsisakius Lietuvos pilietybės ar įgijus kitos valstybės pilietybę;

7. Užtikrinamas duomenų apie Lietuvoje įsteigtų juridinių asmenų, valdomų arba susijusių su Lietuvos politikais, ekonominius ryšius, plėtojamus su Rusija ir Baltarusija po šio įstatymo įsigaliojimo viešas skelbimas;

8. Sustabdoma Rusijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai Rusijos piliečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1301 straipsnio 2 dalį.

Ribojamąją priemone nesiūloma panaikinti galimybės įgyti Lietuvos pilietybę, bet siūloma laikinai sustabdyti prašymų ir sprendimų dėl Lietuvos pilietybės priėmimą.

Ši priemonė neįtakos Lietuvos pilietybės įgijimo gimimu, taip pat lietuvių kilmės asmenys ar asmenys, turintys teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, galės atvykti į Lietuvą ir pateikti prašymus dėl leidimų nuolat gyventi išdavimo. Lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, galimybė gyventi Lietuvoje nebus apribota.

Lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, prašymai dėl pažymėjimų, patvirtinančių lietuvių kilmę, ir pažymėjimų, patvirtinančių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, bus priimami ir nagrinėjami įprasta tvarka.

 

MIGRATION LAW CENTER

 

Prenumerata