+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje

Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje

Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje

Dvigubą pilietybę Lietuvoje asmuo gali turėti tik išimtiniais atvejais, numatytais įstatyme.

Viena iš sąlygų, leidžiančių asmeniui būti Lietuvos piliečiu ir kitos valstybės piliečiu, yra asmens ar jo šeimos narių  ištrėmimas iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., taip pat Lietuvos pilietybės turėjimas iki 1940 m. birželio 15 d. (asmuo arba jo tėvai, arba vienas iš jų, arba senelis, senelė, arba vienas iš jų, arba prosenelis, prosenelė, arba vienas iš jų turėjo turėti Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d.).

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatyta, kad asmuo gali turėti Lietuvos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę (Dviguba pilietybė), jeigu:

Asmuo buvo ištremtas iš okupuotos Lietuvos  iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijo kitos valstybės pilietybę (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2 dalis);

Asmuo yra palikuonis asmens, ištremto iš Lietuvos ik 1990 m. kovo 11 d. (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 4 dalis).

Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.- asmuo, turėjęs Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. arba jo palikuonis, kurie nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. okupacinio režimo institucijų arba teismo sprendimu buvo prievarta ištremti iš Lietuvos dėl pasipriešinimo okupaciniam režimui, taip pat politinių, socialinių motyvų arba kilmės motyvų.

Esant aukščiau nurodytiems faktams (asmens ar jo šeimos narių ištrėmimo iš Lietuvos faktui ir Lietuvos pilietybės turėjimo iki 1940 m. birželio 15 d.), taip pat dokumentams, įrodantiems šiuos faktus, asmuo turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę, neatsisakant nuo turimos pilietybės. Prašymas atkurti Lietuvos pilietybę ir kiti dokumentai pateikiami vidaus reikalų ministrui per įstatyme numatytas institucijas.

Norint atkurti Lietuvos pilietybę, esant ištrėmimo iš Lietuvos faktui, pateikiami žemiau nurodyti dokumentai:

1. Prašymas atkurti Lietuvos pilietybę. Įstatymo nustatytos formos ir parengtas lietuvių kalba;

2. Pasas, jo kopija;

3. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., arba yra palikuonis asmens, turėjusio Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d.;

4. Dokumentai, patvirtinantys, kad yra sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse, tuo atveju, jei asmuo yra kitos valstybės pilietis;

5. Dokumentai, patvirtinantys asmens vardo ar pavardės pakeitimą, jei šie duomenys buvo pakeisti.

Prie prašymo atkurti Lietuvos pilietybę pridedami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jei jie sudaryti ne lietuvių kalba. Dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti įstatymų nustatyta tvarka arba patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Dokumentais, patvirtinančiais, kad asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., gali būti:

1. Lietuvos Respublikos pasai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d.;

2. Dokumentai, patvirtinantys asmens tarnybą Lietuvos armijoje ar valstybės tarnyboje;

3. Gimimo liudijimai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodoma Lietuvos pilietybė;

4. Liudijimai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje, arba liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 m. birželio 15 d..

Jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nėra, dokumentai dėl mokymosi, darbo, gyvenimo Lietuvoje iki 1940 m. birželio 15 d., kiti dokumentai.

Dokumentais, patvirtinančiais ištrėmimo faktą, gali būti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos pažymos, archyvo, kitų institucijų pažymos, kiti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo ar jo šeimos nariai buvo ištremti iš Lietuvos nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d.

Jei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. arba ištrėmimo iš Lietuvos faktą nėra, jų išrašus arba pažymas apie jų buvimą arba aukščiau nurodytų aplinkybių buvimą galima gauti iš Lietuvos archyvų ir kitų kompetentingų institucijų.

Prašymas atkurti Lietuvos pilietybę ir pridedami dokumentai turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius po prašymo atkurti Lietuvos pilietybę gavimo Lietuvos migracijos departamente dienos.

Istoriniai faktai:

Trėmimai Lietuvoje vyko nuo 1940 iki 1953 metų.

Iki 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos buvo ištremta 3 500 žmonių.

1941 m. birželio 14 – 18 d. iš Lietuvos buvo ištremta 17 500 žmonių.

1945 – 1953 metais iš Lietuvos buvo ištremta 118 000 žmonių.

1944 – 1953 metais 186 000 Lietuvos piliečių buvo suimti ir įkalinti. 142 000  įkalinti stovyklose.

Iš viso 1940 – 1953 metais iš Lietuvos ištremta 280 000 žmonių.

MIGRATION LAW CENTER


Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime.

Prenumerata