+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Lietuvos pilietybės grąžinimas

Lietuvos pilietybės grąžinimas

Asmeniui, kuris turėjo Lietuvos pilietybę, bet jos neteko, Lietuvos pilietybė gali būti grąžinta. Tuo atveju, jei asmuo buvo įgijęs Lietuvos pilietybę gimdamas arba jam buvo Lietuvos pilietybė atkurta ar suteikta supaprastinta tvarka, arba asmuo Lietuvos pilietybę buvo įgijęs natūralizacijos tvarka, o vėliau dėl tam tikrų priežasčių Lietuvos pilietybės neteko, pavyzdžiui, įgijo kitos valstybės pilietybę, toks asmuo turi teisę kreiptis dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo.

Reikalavimai asmenims, norintiems kreiptis dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo, skiriasi, priklausomai nuo to, kokiu būdu asmuo buvo įgijęs Lietuvos pilietybę prieš jos netekdamas.

Jei asmuo Lietuvos pilietybę buvo įgijęs gimimu, atkūrimo tvarka ar Lietuvos pilietybė jam buvo suteikta supaprastinta tvarka, asmuo, norėdamas grąžinti Lietuvos pilietybę, turi atsisakyti kitos valstybės pilietybės, išskyrus tam tikrus išimtinius atvejus, kai asmuo gali būti Lietuvos pilietis ir kitos valstybės pilietis (asmuo kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu, asmuo buvo ištremtas iš Lietuvos arba pasitraukė, išvyko iš Lietuvos iki 1990 03 11, arba yra tokių asmenų palikuonis ar kt.).

Jei asmuo Lietuvos pilietybę buvo įgijęs natūralizacijos tvarka, o vėliau jos neteko, asmeniui, norinčiam grąžinti Lietuvos pilietybę, keliami šie reikslavimai: kitos valstybės pilietybės atsisakymas, teisėtas nuolatinis gyvenimas Lietuvoje pastaruosius 5 metus, teisės nuolat gyventi Lietuvoje turėjimas, teisėto pragyvenimo šaltinio turėjimas, nebuvimas aplinkybių, kurioms esant Lietuvos pilietybė negali būti grąžinta.

Atvejai, kada Lietuvos pilietybė negrąžinama, yra, jei asmuo:
1. Rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus;
2. Rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas veikas prieš Lietuvą;
3. Buvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu;
4. Asmuo neturi teisės nuolat gyventi Lietuvoje.

Dokumentai dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo pateikiami Migracijos departamente ar Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje, paštu arba per pasiuntinį.

Dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba;
2. Pasas;
3. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei asmens vardas ir pavardė buvo pakeisti;
4. Dokumentas, kad asmuo neturi kitos valstybės pilietybės arba pareiškimas, kad atsisakys kitos valstybės pilietybės, kai Lietuvos pilietybė jam bus grąžinta.

Asmenys, kurie Lietuvos pilietybę buvo įgiję natūralizacijos tvarka, o vėliau jos neteko, dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo papildomai pateikia:
1. Dokumentą, patvirtinantį teisę nuolat gyventi Lietuvoje;
2. Dokumentus, patvirtinančius, kad pastatuosius 5 metus nuolat teisėtai gyveno Lietuvoje;
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo turi teisėtą pragyvenimo šaltinį;
4. Teistumo pažymą.

Dokumentai, surasyti ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Užsienio valstybių išduoti dokumentai legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungis teisės aktai nenumato kitaip.

Prašymas dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo Migracijos departamente nagrinėjamas iki 3 mėnesių. Migracijos departamento išvada perduodama Lietuvos pilietybės reikalų komisijai. Lietuvos Prezidentui priėmus dekretą dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo, asmuo turi prisiekti Lietuvai.

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata