+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2021 05 21 Lietuvos pilietybės įstatymo pakeitimo siūlymai

Lietuvos pilietybės įstatymo pakeitimo siūlymai

Lietuvos pilietybės įstatymo pakeitimo siūlymai

2021 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo ir tobulinimo“, kurioje, remdamasi užsienio valstybių praktika, kai daugybinės pilietybės institutas yra laikomas išimtimi, siejama su išlaikytomis teisėmis ir pareigomis savo Tėvynei, bei, atkreipdama dėmesį į tai, kad užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai būsimosioms kartoms perduoda valstybingumo patirtį, įgytą brandą ir suteikia būtinas istorinio išlikimo garantijas, prašo Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės:


1. Pritarti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-430, kuriuo įtvirtinama asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, sąvoka.

2. Papildyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą papildant ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei sąrašą naujomis aplinkybėmis, siekiant išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę, išimties tvarka.

3. Numatyti galimybę atitinkamoms institucijoms vertinti pavienius Lietuvos Respublikos piliečių prašymus išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę, atliekant pilietybės netekimo neigiamų pasekmių įvertinimą pagal Europos Sąjungos teisės proporcingumo principą.

4. Papildyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 38 straipsnio 4 dalį išplečiant dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, sąrašą.

5. Atidėti dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo rengimą ir sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo priėmimą, iki įvyks 2024 metais numatomas surengti referendumas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata