+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Privalumai dirbantiems Lietuvoje

Privalumai dirbantiems Lietuvoje

Darbas Lietuvoje yra darbas ir gyvenimas Europoje, valstybėje, priklausančioje Europos Sąjungai. Užsienietis, ketinantis dirbti Lietuvoje, prieš atvykdamas į Lietuvą turi gauti atitinkamus leidimus. Pradėti dirbti Lietuvoje užsienietis gali po leidimo dirbti ar kito Darbo biržos dokumento ir leidimo gyventi Lietuvoje jam išdavimo arba gavęs nacionalinę vizą D. Pradėjęs teisėtai gyventi ir dirbti Lietuvoje, užsienietis turi  teises ir socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiai, išskyrus tam tikras politines teises, pavyzdžiui, balsavimo teisę bei kt. 

Pilietinės teisės: teisė į lygybę, teisė į laisvę, religijos laisvę, teisė į gyvybę, teisė nebūti kankinamam, teisė išreikšti politinę nuomonę. 

Teisė į teisinę apsaugą: teisė į apsaugą prieš neteisėtą areštą, įkalinimą, teisė būti laikomam nekaltu, kol teismas neįrodė kaltės, teisė apskųsti teismo sprendimą.

Socialinės teisės: teisė į poilsį, teisė į sveikatos apsaugą, teisė į socialinę apsaugą, teisė į išsilavinimą, teisė sukurti ir išlaikyti šeimą, teisė į bustą.

Ekonominės teisės: teisė į darbą, teisė į pakankamą gyvenimo lygį. 

Kulturinės teisės: teisė laisvai dalyvauti kultūriniame bendruomenės gyvenime, teisė į išsilavinimą savo kalba. 

Užsienietis teisėtai gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje gali įsigyti bustą, automobilį, gauti banke kreditą, medicininę pagalbą bei kt.

Prenumerata