+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Socialinės garantijos

Socialinės garantijos

Užsieniečiai iš trečiųjų šalių, teisėtai dirbantys Lietuvoje, įgauna teisę į visas socialines garantijas, kurios priklauso ir Lietuvos piliečiams. Valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje pagrįsta solidarumo principu. Dirbantys asmenys kiekvieną mėnesį moka mokesčius nuo savo atlyginimo. Kai asmuo suserga, išeina į pensiją ar pan., gauna socialines išmokas.

Dirbdamas pagal darbo sutartį, kiekvienas asmuo nuo gaunamo atlyginimo moka mokesčius. Asmuo, mokėdamas  mokesčius, turi teisę gauti ligos, motinystės ar tėvystės pašalpas.

Ligos pašalpa. Ši pašalpa yra skiriama dėl laikino nedarbingumo, ligos atveju arba vaikų priežiūrai, taip pat šeimos nario ligos atveju, jeigu jam yra būtina slauga. Ši pašalpa bus skiriama, jeigu asmuo buvo draustas ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per paskutinius 12 mėnesių. Ši pašalpa skiriama, jeigu asmuo yra dirbantis, įskaitant bandomąjį laikotarpį bei paskutinę atleidimo dieną. Pašalpa nėra mokama, jeigu asmuo tapo nedarbingu po atleidimo iš darbo dienos. Ligos pašalpos dydis yra apskaičiuojamas pagal draudžiamųjų pajamų dydį per 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pažymėtina, kad ligos pašalpa yra mokama tik už darbo dienas.

Motinystės pašalpa. Šią socialinę išmoką turi teisę gauti moterys už nėštumo ir gimdymo laikotarpį. Motinystės/Tėvystės pašalpa. Ši pašalpa yra skiriama iki kol vaikui sueis vieneri arba dveji metai. Laikotarpis priklauso nuo apdraustojo. Gimus vaikui, ši pašalpa yra skiriama tik vienam iš tėvų. Tai gali būti tiek moteris, tiek vyras, kuris mokėjo socialinio draudimo įmokas. Jeigu yra pasirenkamas 1 metų vaiko priežiūros laikotarpis, mokama pašalpa negali būti didesnė kaip 100 % kompensuojamojo uždarbio. Tuo tarpu, jeigu pasirenkamas 2 metų vaiko priežiūros laikotarpis, pirmus vienerius metus pašalpa bus ne didesnė kaip 70 %, o antrus metus – ne daugiau kaip 40 % kompensuojamojo uždarbio.

Netekto darbingumo pensija. Ji yra skiriama bei mokama, kai asmuo yra tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Taigi, užsieniečiams, darbo pagrindu gavusiems laikiną leidimą gyventi Lietuvos teritorijoje, ši pensija nėra mokama.

Prenumerata