+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Studijos Lietuvoje

Studijos Lietuvoje

Lietuvoje suteikiamos galimybės studijuoti bei siekti aukštojo išsilavinimo ne tik Lietuvos piliečiams, bet ir užsieniečiams. Svarbu paminėti, jog Lietuvoje įgytas aukštojo mokslo diplomas yra pripažįstamas kitose Europos Sąjungos valstybėse, todėl nereikėtų baimintis, jog Lietuvoje įgytas išsilavinimas bus pripažįstamas tik Lietuvos teritorijoje.

Specialios studijų programos, kurios skirtos užsienio valstybių asmenims, yra vykdomos tiek universitetuose, tiek kolegijose. Studijos Lietuvoje gali būti keletos pakopų: pirmoji studijų pakopa – bakalauro laipsnis, antroji studijų pakopa – magistro laipsnis, trečioji studijų pakopa – daktaro laipsnis. Lietuvos universitetai bei kolegijos siūlo daugiau nei šimtą įvairiausių studijų programų, skirtų užsieniečiams, kurių pasirinkimo galimybė svyruoja nuo humanitarinių ir socialinių mokslų iki medicinos ir technologijų sričių programų.

Užsieniečių priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas sudaro keletas etapų: pirmiausia, asmens, kuris užsienyje yra įgijęs tam tikrą išsilavinimą, kvalifikacija turi būti įvertinta ir pripažinta Lietuvoje. Antra, asmuo, norintis studijuoti Lietuvoje, turi pateikti prašymą studijuoti pasirinktame universitete ar kolegijoje. Trečia, svarbu įvertinti, kokia kalba studijų programa yra dėstoma pasirinkta universitete ar kolegijoje. Jeigu studijų programa vyksta lietuvių kalba, būtina išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Jeigu pasirinktos studijos vyksta anglų arba kita kalba, būtina pateikti atitinkamos lygį patvirtinantį pažymėjimą. Ketvirta, kai kurie universitetai ir kolegijos yra numatę būtinybę išlaikyti stojamuosius egzaminus. Penkta, studijų dokumentų įforminimas. Studijos universitete ir kolegijoje yra įforminamos pasirašant studijų sutartį.

Svarbu paminėti tai, jog kitų valstybių piliečiai, norintys studijuoti Lietuvoje, į Lietuvą gali atvykti tik turėdami vizą (išskyrus piliečius tų valstybių, kurie turi teisę į Lietuvą atvykti be vizų). Asmenims, į Lietuvą atvažiuojantiems iš užsienio šalių (išskyrus tas, kurioms nustatytas bevizis režimas), Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose yra išduodamos Šengeno (viza skirta trumpalaikiam buvimui Lietuvoje ir Šengeno zonoje, t. y. iki 90 dienų) arba nacionalinės vizos (turint šią vizą užsieniečiui leidžiama būti Lietuvoje ilgiau nei 90 dienų, taip pat išvykti iš Lietuvos ir atvykti į Lietuvą neribotą kiekį kartų. Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau nei 1 metams). Pažymėta, kad tuo atveju, jeigu studijos Lietuvoje truks ilgiau nei vienerius metus, nacionalinės vizos užsienio valstybės piliečiui nepakanka, t. y. jis privalo kreiptis į įgaliotas Lietuvos valstybės institucijas tam, kad jam būtų išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje studijų Lietuvoje pagrindu. Leidimas laikinai gyventi suteikia užsieniečiui teisę teisėtai laikinai gyventi Lietuvoje leidime nurodytą laiko tarpą, pasirinkti gyvenamąją vietą, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti. Leidimas laikinai gyventi išduodamas 1 metams. Pasibaigus šiam terminui leidimas laikinai gyventi gali būti pratęsiamas. Užsienietis, norinti gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą, galiojantį kelionės dokumentą, nuotrauką, tarpininkavimo raštą iš mokymo įstaigos, dokumentus apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį, gyvenamąją vietą, pažymą dėl teistumo, dokumentus dėl sveikatos draudimo, išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą, teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą.

Prenumerata