+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Verslo liudijimai ar verslo pažymos

Verslo liudijimai ar verslo pažymos

Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę asmenims užsiimti individualia veikla, kuria vykdydamas asmuo siekia gauti ekonominės naudos. Individualia veikla Lietuvos Respublikoje leidžiama užsiimti pasirinkus vieną iš alternatyvių būdų: įsigijus verslo liudijimą arba įsigijus individualios veiklos pažymą. Vienas iš esminių skirtumų tarp minėtų individualios veiklos vykdymo formų yra tas, jog individualią veiklą vykdant pagal verslo liudijimą yra taikomi veiklos apribojimai, t. y. šiuo atveju yra nustatyti griežti reikalavimai, nustatant, kokia veikla galima užsiimti asmeniui, įsigijusiam verslo liudijimą. Paminėtina, kad individualios veiklos įsigyjant verslo liudijimą negali vykdyti PVM mokėtojai, taip pat šiuo atveju neleidžiama teikti paslaugų juridiniams asmenims, jeigu asmens, kuris vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą veikla sutampa su konkretaus juridinio asmens veikla. Be to, pažymėtina, jog individualią veiklą vykdant įgijus verslo liudijimą, paslaugų juridiniams asmenims galima suteikti už sumą, kuri neviršija 4500 eurų per kalendorinius metus. Svarbu paminėti ir tai, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato aiškiai apibrėžtą sąrašą veiklų, kuriomis asmeniui leidžiama užsiimti įsigijus verslo liudijimą. Tuo tarpu individualios veiklos vykdymas pagal pažymą asmeniui suteikia daugiau veiklos galimybių. Tai reiškia, jog galima užsiimti visomis veiklomis, išskyrus tas, kurioms vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina įsteigti juridinį asmenį.

Kaip jau buvo minėta individuali veikla pagal verslo liudijimą yra vykdoma išsiėmus verslo liudijimą. Verslo liudijimas gali būti išduotas asmeniui, kuris yra sulaukęs 18 metų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais verslo liudijimas gali būti išduodamas asmeniui, kuris tampa veiksniu nesulaukęs 18 metų bei nepilnamečiams nuo 14 metų amžiaus, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas. Verslo liudijimą už tam tikro valstybės nustatyto dydžio mokestį išduoda teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija. Verslo liudijimas užsieniečiui, kuris turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išduodamas ir pratęsiamas ne ilgesniam kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpiui ir ne ilgiau nei galioja užsieniečio turimas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Asmuo, norintis įsigyti verslo liudijimą, teritorinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, kai verslo liudijimą siekia įsigyti užsienietis, jis privalo pateikti leidimą gyventi Lietuvoje. Paminėtina, kad pastarasis reikalavimas netaikomas ES valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams bei jų šeimos nariams. Prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo galima paduoti elektroniniu būdu prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę sistemą arba teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateikti popierinį prašymą arba išsiųsti paštu.

Asmuo pasirinkęs vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, kaip minėta, gali užsiimti bet kuria veikla, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai užsiimti ta veikla nereikalauja įsteigti juridinio asmens. Individualią veiklą pagal pažymą asmuo gali pradėti vykdyti iš karto po to, kai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai yra pateikiamas nustatytos formos ir teisingai užpildytas prašymas įregistruoti asmenį Mokesčių mokėtojų registre. Prašymą galima užpildyti ir pateikti tiek elektroniniu būdu, tiek pristatant užpildytą popierinio formato prašymą teritorinei mokesčių inspekcijai arba išsiuntus paštu. Pasirinkus šią individualios veiklos vykdymo formą, jokio mokesčio mokėti nereikia. Tai reiškia, jog už metus pateikiama deklaracija, joje nurodant iš individualios veiklos gautas pajamos, veiklos sąnaudas bei sumokėtus mokesčius. Be kita ko paminėtina, kad individualios veiklos pažyma yra išduodama neribotam terminui. Tokia paslauga yra teikiama tiek Lietuvos, tiek užsienio fiziniams asmenims.

Prenumerata